CEWOOD PUITKIUDPLAAT


Läti ettevõte CEWOOD tegeleb juba üle 40 aasta erineva otstarbega puitkiudplaatide tootmisega. CEWOODi tooted on kõrgekvaliteetsed ja konkurentsi- võimelised, mille tootmisel on silmas peetud loodushoidu. Et parendada oma toodete kvaliteeti veel, kaasajastas CEWOOD mõne aasta eest  oma tehast, investeeri- des moodsatesse tootmis- robotitesse ja teistesse seadme- tesse. Selle investeeringuga tõstis CEWOOD oma toote kvaliteeti kordades paremaks oma paljude Euroopa konkurentide omast.

Puitkiudplaadid on leidnud laialt kasutust Lõuna-Euroopas ja Skandinaavias, seda eelkõige loodussõbraliku ja inimesele loomuomase materjalina. Puitkiud plaati on võimalik kombineerida erinevate ehitusmaterjalidega ja sisekujunduselementidega, mille tulemusena on võimalik saavutada väga hubane keskkond tööle, kooli või koju.

Põhjalikuma ülevaate puitkiudplaadist leiab siit.


VAATA BRÄNDI KODULEHTE

Tööriistad
Tööriistad
Ehitusmaterjalid
Ehitusmaterjalid
Tõstevahendid
Ehituskeemia
Käsitööriistad